Podczas 'build’a swojego projektu ASP.NET MVC spotkałeś się z wyjątkiem?

Error 1 It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS
Error	1	Używanie sekcji zarejestrowanej jako allowDefinition='MachineToApplication' poza poziomem aplikacji jest błędne. Ten błąd może być spowodowany nieskonfigurowaniem katalogu wirtualnego jako aplikacji na serwerze IIS.	


Aby pozbyć się tego problemu należy skasować katalogi obj i bin. Można też zautomatyzować ten proces w ramach projektu, wystarczy do sekcji pre-build dodać kod

DEL /S /Q "$(ProjectDir)bin
DEL /S /Q "$(ProjectDir)obj