Skip to content

Programista.NET

praktyk
WebDeveloper ASP.NET | ASP.NET MVC | PHP, SEO, AJAX
Ten blog ma służyć jako mój podręczny notatnik, a także narzędzie dzięki któremu usystematyzuje zbieraną na co dzień wiedzę.

Archive

Category: C#

Dla databindingu Ajaxowego:

1
2
columns.Bound(p => p.Title)
    .ClientTemplate("<input type='checkbox' name='Title' #= Title? 'checked' : '' # disabled /> ");

Dla databindingu serwerowego:

1
2
3
4
columns.Bound(p => p.Title)
          .Template(@<text>
              <input type="checkbox" name="Title" disabled="" checked="@item.Value"/>
          </text>);

continue reading…

Makra postbuild i prebuild potrafią bardzo ułatwić życie przy często wykonywanych czynnościach przed i po kompilacji.

Przykładowe zastosowanie z mojego projektu w MVC4, gdzie każdy moduł aplikacji jest w oddzielnym projekcie. Dodając referencje w głównym projekcie kopiują się tylko binarki bez widoków, cssów i jsów. Widoki można również by było skompilować ale dalej zostaną CSS i JS które trzeba przekopiować ręcznie po każdej kompilacji.

Rozwiązanie

makra postbuild prebuild

makra postbuild prebuild

PostBuildEvent modułów dodałem

1
2
3
xcopy "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC.Modules\PolaMVC.Modules.SelfInvoicing\Views" "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC\Areas\SelfInvoicing\Views" /s /i /y /EXCLUDE:S:\WEB\Strony\PolaMVC\excludefiles.txt
xcopy "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC.Modules\PolaMVC.Modules.SelfInvoicing\Content\Css\*.css" "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC\Content\Css" /s /i /y
xcopy "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC.Modules\PolaMVC.Modules.SelfInvoicing\Scripts\*.js" "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC\Scripts" /s /i /y

excludefiles.txt zawiera listę plików/katalogów do pominięcia:

1
katalogi i pliki do pominiecia

continue reading…

Singleton to wzorzec często przydający się w większych aplikacjach np w odniesieniu do połączenia z bazą danych czy innym źródłem danych.
Jak prawidłowo zaimplementować wzorzec singleton.

Kod dla aplikacji jednowątkowych:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
public sealed class Singleton
{
   private static Singleton instance;

   private Singleton() {}

   public static Singleton Instance
   {
      get
      {
         if (instance == null)
         {
            instance = new Singleton();
         }
         return instance;
      }
   }
}

continue reading…