Skip to content

Programista.NET

praktyk
WebDeveloper ASP.NET | ASP.NET MVC | PHP, SEO, AJAX
Ten blog ma służyć jako mój podręczny notatnik, a także narzędzie dzięki któremu usystematyzuje zbieraną na co dzień wiedzę.

Archive

Category: ASP.NET

Dla databindingu Ajaxowego:

1
2
columns.Bound(p => p.Title)
    .ClientTemplate("<input type='checkbox' name='Title' #= Title? 'checked' : '' # disabled /> ");

Dla databindingu serwerowego:

1
2
3
4
columns.Bound(p => p.Title)
          .Template(@<text>
              <input type="checkbox" name="Title" disabled="" checked="@item.Value"/>
          </text>);

continue reading…

Makra postbuild i prebuild potrafią bardzo ułatwić życie przy często wykonywanych czynnościach przed i po kompilacji.

Przykładowe zastosowanie z mojego projektu w MVC4, gdzie każdy moduł aplikacji jest w oddzielnym projekcie. Dodając referencje w głównym projekcie kopiują się tylko binarki bez widoków, cssów i jsów. Widoki można również by było skompilować ale dalej zostaną CSS i JS które trzeba przekopiować ręcznie po każdej kompilacji.

Rozwiązanie

makra postbuild prebuild

makra postbuild prebuild

PostBuildEvent modułów dodałem

1
2
3
xcopy "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC.Modules\PolaMVC.Modules.SelfInvoicing\Views" "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC\Areas\SelfInvoicing\Views" /s /i /y /EXCLUDE:S:\WEB\Strony\PolaMVC\excludefiles.txt
xcopy "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC.Modules\PolaMVC.Modules.SelfInvoicing\Content\Css\*.css" "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC\Content\Css" /s /i /y
xcopy "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC.Modules\PolaMVC.Modules.SelfInvoicing\Scripts\*.js" "S:\WEB\Strony\PolaMVC\PolaMVC\Scripts" /s /i /y

excludefiles.txt zawiera listę plików/katalogów do pominięcia:

1
katalogi i pliki do pominiecia

continue reading…

Podczas 'build’a swojego projektu ASP.NET MVC spotkałeś się z wyjątkiem?

Error 1 It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS
Error	1	Używanie sekcji zarejestrowanej jako allowDefinition='MachineToApplication' poza poziomem aplikacji jest błędne. Ten błąd może być spowodowany nieskonfigurowaniem katalogu wirtualnego jako aplikacji na serwerze IIS.	

continue reading…

Zapraszam wszystkich web developerów do skorzystania z okazji jaką jest darmowy kod na egzamin 70-480.

Sam już jestem po egzaminie, mogę tylko polecić materiału nie jest strasznie dużo do ogarnięcia.

Voucher na Egzamin 70-480(Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3) to HTMLJMP
Kod należy wkleić na stronie Prometric przy wybieraniu formy płatności.

continue reading…

Dzisiaj na szybko, dwa linki do artykułów Piotra Zielińskiego dotyczących MVC3 i silnika Razor, idealne na start z MVC

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/wprowadzenie-do-asp-net-mvc-3-0

I parę słów o silniku renderującym razor:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/razor–nowy-silnik-renderujacy