Singleton to wzorzec często przydający się w większych aplikacjach np w odniesieniu do połączenia z bazą danych czy innym źródłem danych.
Jak prawidłowo zaimplementować wzorzec singleton.

Kod dla aplikacji jednowątkowych:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
public sealed class Singleton
{
   private static Singleton instance;

   private Singleton() {}

   public static Singleton Instance
   {
      get
      {
         if (instance == null)
         {
            instance = new Singleton();
         }
         return instance;
      }
   }
}

continue reading…