W poniższym tutorialu utworzymy przykładowy projekt C/ASM za pomocą Visual Studio 2008.

Nasza aplikacja będzie mnożyła dwie liczby i zwracała wynik na ekranie.

W pierwszym kroku dodajemy nowy projekt Visual C++/Win32/Win32 Console Application

continue reading…